Jacek Bartoszek – Prywatny detektyw

 

Jacek Bartoszek – Magister prawa – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Emerytowany funkcjonariusz Policji. W latach 1994 – 2010 pracował w pionie Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej o charakterze kryminalnym. W latach 1996 – 2010 specjalizował się w rozpoznawaniu i likwidowaniu przestępstw z użyciem materiałów wybuchowych oraz przestępstw terrorystycznych.

• Od 2006 .r do 2010 r. był ekspertem Stałej Grupy Ekspertów przy Międzyresortowym Zespole do spraw Zagrożeń Terrorystycznych. Współtworzył Centrum Antyterrorystyczne przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

• W latach 2008 – 2010 był członkiem Polskiego Komitetu Normalizacji – Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego oraz członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

 

Designed by sec4you.pro
©2019 Wywiad Ekonomiczny