Publikacje

  •  J. Bartoszek „Stereotyp terrorysty w świadomości społecznej” [w:] Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania red. n. J. Szafrański, J.Kosiński; Szczytno 2007,
  •  P. Wojtunik, G. Biskupska, J. Bartoszek „Strategia i cele wykorzystywania mediów przez organizacje terrorystyczne”, [w:] Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego” Polityka Medialna Instytucji Państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych t. 9 BBN Warszawa 2009,
  •  J. Bartoszek „Prewencja antyterrorystyczna funkcjonariuszy służb porządku publicznego oraz pracowników prywatnego sektora bezpieczeństwa”, [w:] Wojna z terroryzmem w XXI wieku, red. n. B. Hołysz, K. Jałoszyński, A. Letkiewicz, Szczytno 2009,
  •  P. Wojtunik, J. Bartoszek „Przestępczość zorganizowana i terroryzm. Zwalczanie wybranych zagrożeń przestępczych środkami policyjnymi, [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, red. n. L. Paprzycki, Z. Rau, Warszawa 2009,
  •  J. Bartoszek „Rola policji w krajowym systemie przeciwdziałania przestępczości o charakterze terrorystycznym” [w:] Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, red. n. W. Zubrzycki, Warszawa 2011,
Designed by sec4you.pro
©2019 Wywiad Ekonomiczny